واحد کنترل کیفیت:

تضمین کیفیت مفهومی گسترده بوده و عبارت است از تمامی تدابیر و راهکارهایی که به تنهایی یا مشترکاً بتوانند بر کیفیت محصول اثر گذارند تا اطمینان از کیفیت محصول بدست آید. بنابراین وظایف واحد تضمین کیفیت شرکت ارتعاشات صنعت اراک را به صورت مختصر در چند سطر می توان به شرح زیر خلاصه کرد:

  • کنترل مواد ورودی و تطابق با گواهی فنی ارائه شده از سوی تامین کنندگان (متالوگرافی)
  • انجام بازرسی ‌های مختلف بر روی محصولات از جمله: تست فشار (Pressure test) – تست رادیو گرافی (Radiographic test) – تست مایع نافذ (liquid penetrant test)
  • کالیبراسیون تجهیزات اندازه‌گیری
  • مدیریت و نظارت بر انواع آزمون‌های لازم جهت تهیه گواهینامه‌های جوشکاران شرکت
  • تهیه کتابچه‌های فنی محصولات سفارشی به صورت کاغذی و الکترونیکی
  • کنترل دوره ای جوشکاران
  • کنترل به روز بودن استاندارد های مرجع
  • ارائه گزارش بازرسی بصورت Final book به کارفرما