واحد بسته بندی:

تحویل سالم قطعات به کارفرما همواره یکی از مهم ترین دغدغه­ های شرکت ارتعاشات صنعت اراک محسوب می­ گردد، چرا که تمام تلاش انجام گرفته در فرآیند تولید قطعه و محصول نهایی با تحویل سالم آن به مشتری تکمیل می گردد. از این رو نحوه ارسال قطعات و بسته بندی آنها بسیار حائز اهمیت می باشد. واحد بسته بندی شرکت ارتعاشات صنعت اراک با توجه به حساسیت قطعات تولیدی و نوع قطعه جهت جلوگیری از هر گونه آسیب دیدگی در انبار و حمل و نقل اقدام به بسته بندی مناسب به همراه Packing List  می نماید.