واحد بازرگانی:

در راستای جلب رضایت مشتری اولین گام در تولید یک محصول با کیفیت، تهیه مواد اولیه ی مناسب می باشد. بدین منظور بخش بازرگانی شرکت ارتعاشات صنعت اراک متشکل از کارشناسان با تجربه خرید داخلی و خارجی یکی از مهم ترین واحدهای این شرکت می باشد. این بخش مواد اولیه مورد نیاز پروژه ها را پس از درخواست واحد مهندسی و طبق استانداردهای AISI , ASME , ASTM  و … از کشورها و شرکت های مورد تایید کارفرما با گواهینامه های معتبر خریداری می نماید.

امکان بازرسی در مبدا توسط کارشناسان کارفرما و یا شرکت های بین المللی بازرسی، دقت، سرعت عمل، کیفیت مواد خریداری شده و … از ویژگی های بارز این بخش می باشد.