واحد طراحی و مهندسی فروش:

این واحد پس از دریافت درخواست های مشتریان در صورت نیاز ابتدا فرم های دریافت اطلاعات طراحی را به مشتریان ارسال نموده و پس از دریافت پارامترهای مورد نیاز به کمک نرم افزارهای مخصوص Expansion joint و در نظر گرفتن استانداردهایEJMA , ASME  اقدام به تهیه پیشنهاد فنی (Technical offer) و پس از تایید، ارسال پیشنهاد مالی (Commercial offer) می­ نماید.

مشاوره به مشتریان، طراحی صحیح بر اساس استانداردها و در نهایت انتخاب صحیح Expansion Joint مناسب، علاوه بر کارکرد صحیح سیستم باعث طولانی شدن عمر اتصال می گردد.

واحد طراحی و مهندسی فروش شرکت ارتعاشات صنعت اراک با تعامل سازنده با کارشناسان فنی کارفرما علاوه بر بالا بردن تجربه و دانش خود تجربیات بدست آمده خود را نیز جهت رسیدن به نتیجه بهتر در اختیار کارفرما می گذارد.